Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Boekwaarde / boekhoudkundige waarde

Het totaal van de nominale aanvangs- en (eventuele) bij-investering(en), verminderd met de nominale jaarlijkse afschrijvingsbedragen per kostencomponent over de verstreken exploitatieperiode, zoals die in de gevoerde financiële administratie verantwoord wordt.

Ook wel genoemd: boekwaarde.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner