Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Begin mei 2019 lanceerde RVO een bulkupload functie voor het eLoket rond de informatieplicht Wet milieubeheer.  

Het programma ‘Scholen besparen energie’ ondersteunt schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het treffen van energiebesparingsmaatregelen die eenvoudig zijn te realiseren en weinig kosten.

Door de spanning op het electriciteitsnet te verlagen kan de energie-rekening met ongeveer 5% omlaag, blijkt uit de praktijk van de gemeente Almere en Nieuwegein.   

'De informatieplicht Wet milieubeheer vraagt veel uitzoekwerk,' zegt Leo van Wijchen van het Carmel College; 'ook als er al veel data beschikbaar is'.

De nieuwe gemeentewerf van De Fryske Marren voorziet voor de helft in haar eigen energiebehoefte. Op het terrein staat ook het eerste gasloze gebouw in de gemeente. Een werf met een voorbeeldfunctie. 

Het is nog onzeker of de wijkaanpak voldoende zal bijdragen aan de klimaatdoelen. Wel valt met strakke normen voor utiliteitsbouw, waaronder maatschappelijk vastgoed, nog veel te bereiken. Dit schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Overijssel helpt alle basisscholen in haar provincie vooruit als het gaat om energiebesparing. Naast de aanpak van gebouwen en installaties wordt ingezet op bewustwording, gedrag en educatie.

De gegevens die moeten worden aangeleverd voor de informatieplicht Wet milieubeheer zijn behoorlijk technisch, zegt Lourens Schipper, vastgoedmanager sport van de gemeente Arnhem.

In het centrum van Den Haag werken gemeente, provincie en rijk samen in een unieke gebiedsaanpak. Doel is om samen met hun 24 gebouwen 65.000 GJ energie per jaar te besparen.

Om voor 1 juli 2019 te kunnen voldoen aan de informatieplicht Wet milieubeheer voert Facilicom samen met een school en gemeente 3 audits op locatie uit. Een flinke klus.   

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed